logo-mini

حضور در دومین فن بازار مدیریت شهری تهران

Share

حضور در دومین فن بازار مدیریت شهری تهران

h1در دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری، مجموعه پالان دوز با ۱۱سازمان حاضر در این نمایشگاه تفاهم نامه همکاری و تولید محصول امضا کرد.

لیست تفاهم نامه های پالان دوز در نمایشگاه فن بازار شهرداری تهران نیز بشرح زیر است:

۱-سازمان مدیریت پسماند تهران
۲-شهرداری منطقه ۸ تهران
۳-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
۴-سازمان پایانه های شهرداری تهران
۵-سازمان ورزش و جوانان تهران
۶شهرداری منطقه ۱۹تهران
۷-شهرداری منطقه ۲ تهران
۸-شهرداری اصفهان
۹-شهرداری منطقه ۴ تهران
۱۰-شهرداری منطقه ۲۰ تهران
۱۱-شهرداری منطقه ۱ تهران

امکان ارسال نظر موجود نیست