logo-mini

موفقیت ورود به مرحله رشد

Share

موفقیت ورود به مرحله رشد

مجموعه پالان دوز در اولین جلسه دفاع خود که در محل پارک فناوری زیارت برگزار گردید توانست با کسب امتیاز عالی وارد مرحله رشد گردد.

IMG_20150611_202824


امکان ارسال نظر موجود نیست