logo-mini

پالان دوز حامی کودکان فلسطینی

Share

پالان دوز حامی کودکان فلسطینی

IMG_20160701_102742[2]v1امسال همچون هرسال سیل جمعیت مردم مسلمان در حمایت از مردم و کودکان فلسطینی نشان از جدیت این ملت مبارز است که همه با هم حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین به نمایش بگذارند.

مجموعه پالان دوز نیز با انتشار اولین سری کتاب خود در حمایت از کودکان مظلوم فلسطین با عنوان “شهر وازیتون ها” به طرح داستان مردم فلسطین در دنیای کودکان پرداخت تا بتواند در ذهن کودکان ایرانی داستان غم انگیز فلسطین را نهادینه سازد تا در دنیای کودکانه خود بدانند چرا هر سال در این روز در کنار پدران و مادران خود به دفاع از این کودکان می پردازند.

کتاب “شهر وازیتون ها” در پنج سری قرار است در مناسبت های خاص انتشار و در اختیار کودکان قرار گیرد. امروز اولین سری این کتاب داستان در اختیار کودکان مشهدی قرار گرفت. پالان دوز امیدوار است توانسته باشد گامی کوچک در حمایت از این کودکان مظلوم داشته باشد.

ان شا ا…


امکان ارسال نظر موجود نیست