logo-mini

کارگاه آموزشی نمادسازی ویژه کودکان

Share

کارگاه آموزشی نمادسازی ویژه کودکان

02طی دعوت شرکت فناور “آوین سرگرمی” یک دوره کارگاه آموزشی نمادسازی و برندسازی در سرفصل کسب وکار ویژه دانش آموزان توسط شرکت پالان دوز برگزار گردید. در این کارگاه دانش آموزان با اهمیت نمادها در شکل گیری کسب و کار آشنا شدند. با توجه به استقبال مخاطبین این کارگاه مقرر شده کارگاه بعدی با موضوع طراحی نام، لوگو و رنگ در ایجاد ساختار یک برند اقتصادی برگزار گردد.


امکان ارسال نظر موجود نیست