logo-mini

پالان دوز در قاب تصویر

رونمایی از تریتا نماد طب سنتی ایران ـ اسفند۹۳ (مشهد)

trita (1)

نمایشگاه مدیریت شهری (فن بازار) ـ مرداد۹۴ (تهران)

IMG_1912

بازدید دبیر ستاد فناوری های نرم و هویت ساز (ریاست جمهوری) _ شهریور۹۴ (مشهد)

park (2)

اولین هم اندیشی فناوران فرهنگ با رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ـ مرداد۹۵ (مشهد)

95.05.14.4